Özgörev

  • Enerji harcamalarinin gittikçe yükseleceğini, artan nüfusla enerji ihtiyaçlarının artacağini düşünerek ucuz, yenilenebilir enerji eldesi için know-how üretmek,
  • Karbondioksit emisyonunun azaltılması ve Türkiye'nin küresel ısınmaya karşı sorumluluklarını yerine getirmesine katkıda bulunmak,
  • Sürekli Araştırma ve geliştirme ve Ar-Ge düzeyinde ulusal ve uluslararasş işbirlikleri kurmak,
  • Yüksek verimle güneş enerjisinin kullanılmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek,
  • Enerji malzemelerinin çevre dostu yöntemlerle üretilmesini sağlayacak yönde ar-ge faaliyetlerinde bulunmak,
  • Bu faaliyetler sırasında yüksek teknolojinin kullanımı, yerli hammade ve istihdamın arttırılmasına ve
  • Türkiyenin ihracatının arttırılırken, ithalatın azaltılmasına, katkıda bulunmaktır.

Copyright © 2009 Selektif Teknoloji. All rights reserved.