Selektif Yüzey

Özellikleri:

  • Güneşten gelen ısının %95-97’sinin soğurması
  • Isının %5-7 oranında yayınımı
  • Isıya dayanıklı ve uzun ömürlü bir yüzey
  • Tüm kaynak yöntemlerine elverişli bir yüzey

Seçicilik

Aşağıdaki spektrumdan da görüldüğü gibi güneş enerjisinin ısı olarak algılandığı dalga boyları 0,3 – 3 µm arasında iken siyah cisimlerin aldıkları ısıyı yayma aralığı 3 µm’den itibaren başlar. Yine şekilden izlendiği gibi bu ısı yayımı -30oC’den başlar,

300°C’ye ısınmış bir cisim ise aldığı enerjinin tümünü kaybeder.

Şekilden de görüldüğü gibi, güneş enerjisini verimli bir şekilde, etrafa yaymadan ısı şeklinde tutabilmek için yüzeyleri sadece siyaha boyamak yetmez, yüzeyin dokusunun ısıyı tutacak özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip yüzeyler SELEKTİF yüzey olarak adlandırılır. İdeal bir seçici yüzey şekilde görüldüğü gibi 0,3- 3 µm arasında maksimum ısı soğuran, 3 µm’den itibaren de ısıyı minimum yayan yani yansıtması maksimum olan yüzeydir.Copyright © 2009 Selektif Teknoloji. All rights reserved.