Teknik özellikler

SELEKTİF ideal bir seçici yüzeyin sahip olması gereken özelliklere yakın özellikleri olan (soğutma katsayısı α= 95-97, ısı yayım katsayısı ε= 5-7) özel bir yüzeydir.
Patenti alınmıs SELEKTİF kaplamanın spektrumu ise aşağıdaki şekilde verilmiştir. Selektif spektrumu yukarıdaki şekillerde gösterilen ideal seçici yüzey spektrumuna oldukça yakındır

Yukarıdaki şekillerden görüldügü gibi ısı kaybı %5-7 arasındadır. Buna karşılık güneşten gelen ısıyı %95-97 arasında soğurmaktadğr.

Geri Dönüşüm

SELEKTİF yüzeyi fiziksel ve kimyasal bir işlemle temizlenip taşıyıcı malzeme (bakır, alüminyum veya çelik) geri kazanılabilmektedir.

Üretim Yöntemi

SELEKTİF yüzey değişik katmanlar içeren ve elektro-kimyasal olarak kontrol edilen bir NANO-TEKNOLOJİ ürünüdür. Üretim rulodan ruloya metal şerit üzerine sürekli yöntemle hazırlanan kaplama ile yapılmaktadır. Güneş ışığına karşı seçici davranan katman nikel bazlıdır. Metal şerit olarak bakır, alüminyum yada çelik şeritler kullanılabilir.

Çevreye Etki

SELEKTİF elektrokimyasal yöntemle üretilen bir nano kaplamadır. Seçici yüzeyin kaplanması sırasında harcanan toplam enerji 0,45 kWh/m2 dir. Bu harcanan enerji 1m2 selektif yüzeyli kollektör tarafından marmara bölgesinde güneşli bir günde 3,5 saatte, güney doğu anadolu bölgesinde 2,5 saatte geri kazanılmaktadır. SELEKTİF yüzeylerin ömrü en az 25 yıldır. Dolayısıyla aynı birim enerji eldesi için; bu yüzeyin kullanıldığı yüksek verimli güneş kollektörleri ve diğer fosil enerji kaynakları karûılaştırıldığında salınılan CO2 veya CH4 gibi küresel ısınmaya yol açacak gazların veya NOx yada SOx gibi zehirli ve insan sağlığına zararlı gazların miktarı çok azalacaktır. Ayrıca üretim sırasında arıtma tesisleri sayesinde çevreye hiç bir zararlı kimyasal atılmamaktır. Bunların yanında kaplamanın yapıldığı bakır yüzeyler ömürleri sonunda kaplama kimyasal bir yöntemle alınarak geri kazanılabilmekte ve tekrar kullanılabilmektedir.

Copyright © 2009 Selektif Teknoloji. All rights reserved.