Teknoloji

Firmanın ar-ge’si konusunda uzmanlığı olan teknoloji alanları aşağıdaki gibidir:

Günes Enerjisi Teknolojileri : Termal ve Elektrik Dönüşüm
Güneşle Isıtma, Soğutma, Kurutma ve Tuz Giderme
Fotovoltaikler
Selektif Yüzeyler, Selektif Tekstiller, İnce Filmler
Nano Kaplamalar, Nano malzemeler
Hidrojen Teknolojileri
PEM Yakıt hücreleri
Pil ve Akü Teknolojileri
Korozyon ve Korozyon İnhibitörleri

Copyright © 2009 Selektif Teknoloji. All rights reserved.